Psykoterapia on luottamuksellista ja terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus. Terapian alkaessa tehdään kirjallinen sopimus.